Forbind til management serveren

Sidst opdateret: October 14th, 2021


Administrationen af en Hosted.dk løsning foregår via en central Jump server, hvorfra der forbindes videre til de enkelte kundeservere.

Adgangen kræver to ting:

  • Et mobilnummer tilknyttes brugeren (to-faktor godkendelse).
  • Der tillades adgang til de enkelte kundeservere.
Tilknyt mobilnummer

  1. Log ind i Atria på adressen https://cp.hosted.dk med en administrator bruger.

  2. Rediger hver bruger der skal have adgang.


  3. Vælg Additional User Properties.


  4. Udfyld Mobile med telefonummeret på brugeren.


  5. Gem ændringerne ved at trykke Provision i bunden.
Tillad adgang

Der føres log og kontrol over adgangen til de enkelte kundeservere.
Derfor er det nødvendigt at anmode om adgang til kundeserverne hos sin forhandler.

Kontakt din forhandler og bed om at få aktiveret en administrator adgang for din bruger, samt få administrator adgang til kunde X's servere.

Eksempel på mail

"Hej,

Jeg ønsker at få aktiveret ekstern adgang for min bruger tommy@forhandler.dk.
Derudover vil jeg gerne have administrator adgang til alle servere hos kunden Slutkunde ApS."

Er du i tvivl om hvem du skal kontakte, så benyt kontaktformularen.
Forbind

Når brugeren og adgange er på plads kan du forbinde via internetadressen http://rdsweb.hosted.dk.

  1. Login med e-mail og kode.
  2. Start det Desktop du ser i portalen. (Se bemærkning)
  3. Indtast koden der er sendes til din mobiltelefon.

Bemærkning

Vi anbefaler at man via indstillinger (tandhjul oppe i højre hjørne) ændre til indstillingen "Download rdp-filen".
Dette vil give bedste brugeroplevelse.

Tilknyt servere

På Jump serveren er programmet mRemote tilgængeligt. Via mRemote kan der forbindes videre til de servere man ønsker.

Klik på det lille ikon og tilføj en ny server.

Under Display indtastes ønsket navn, fx "RDSDEDxx" eller "Slutkunde X".
Under Hostname/IP skriv servernavnet du er blevet oplyst af din forhandler.

Info

Er du i tvivl om hvilke servere der skal indtastes, så blot kontakt din forhandler.